RUTA de la MEMORIA HISTORICA de LES CORTS

13 espacios del distrito de les corts, Barcelona con un valor simbólico importante en relación al periodo de la segunda república, el franquismo y la transición española

2. Jou i fletxes en plaques d’habitatges

placa_diagonal

Localització de placa en edifici (2012)
Fotomuntatge CR Polis

El jou i les fletxes, símbol de la Falange, era l’emblema que apareixia en les plaques penjades a l’entrada dels habitatges promoguts per l’Instituto Nacional de la Vivienda durant el règim franquista. Malgrat que l’Ajuntament de Barcelona impulsà l’eliminació de gran part dels símbols franquistes des de la transició, no és fins la Llei de la Memòria Històrica de l’any 2007, en que es determina la seva il∙legalitat. Tot i aixó, encara avui en dia trobem aquestes plaques en alguns edificis de la ciutat comtal.

Advertisements
Advertisements